Magazyny

Składy Celne i Składy Logistyczne położone są w odległości 24 km od granicy polsko-ukraińskiej oraz międzynarodowego, granicznego przejścia samochodowego i kolejowego Dorohusk – Jagodin, do którego prowadzi polska droga krajowa nr 12 (w przyszłości droga ekspresowa S12) i ukraińska droga magistralna M07.

Kompleks magazynowy składa się z biura administracyjnego oraz powierzchni magazynowych o łącznej powierzchni 3300 m² wraz z rampami przeładunkowymi oraz windami towarowymi, parkingu dla ciężarówek, o powierzchni około 2500 m². Cały teren celno – logistyczny jest objęty stałą, osobową kontrolą firmy ochroniarskiej a także dodatkowo chroniony przez system alarmowy z monitoringiem elektronicznym.

Posiadamy zezwolenie Naczelnika U.C. na prowadzenie składu celnego oraz magazynu czasowego składowania – magazynu celnego.

Rodzaje magazynów:

  • magazyn towarów eksportowanych pochodzenia unijnego, które są już objęte procedurą wywozu (export) – składowane są tu towary pochodzenia unijnego, wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej i transportowane na podstawie celnych dokumentów eksportowych (eksportowa deklaracja EX, TIR),
  • magazyn towarów celnych składowanych czasowo – składowane są tu towary poza unijne, pochodzące z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (np. z Ukrainy, Rosji, Turcji, USA, Chin itp.) mogące być następnie objęte procedurą importu (zapłata cła i podatku VAT) lub dalszego tranzytu,
  • magazyn logistyczny dla towarów przygotowywanych do eksportu – składowane są tu towary z zamiarem objęcia ich celną procedurą eksportową,
  • magazyn logistyczny, dystrybucyjny dla towarów będących przedmiotem obrotu unijnego – składowane są tu towary z zamiarem późniejszego dostarczenia ich do krajowych lub unijnych odbiorców.

Przeładunki

Wykorzystując status magazynu czasowego składowania specjalizujemy się w przeładunkach towarów z kontenerów morskich kierowanych do nas z portów w Gdyni, Gdańsku, Hamburgu, Rotterdamie. Głównymi rodzajami przeładowywanych towarów to opony samochodowe, AGD, odzież, materiały budowlane. Posiadamy stałych partnerów zajmujących się transportem samochodowym towaru na Ukrainę jak też profesjonalnie zajmujących się organizacją odpraw celnych importowych na terytorium Ukrainy.