Odprawy celne

BERNI Agencja Celna świadczy pełną obsługę w zakresie obrotu towarowego z zagranicą – eksport, import, tranzyt z odpowiednim zastosowaniem przepisów celnych oraz podatkowych z wykorzystaniem usług składu celnego. Czynności te realizujemy z zastosowaniem elektronicznych zgłoszeń celnych dających możliwość natychmiastowego otrzymywania informacji o statusie zgłoszenia celnego co przekłada się na wyjątkową szybką i sprawną obsługę przesyłki.

Wymaga to:

  • udzielenia pełnomocnictwa naszej firmie i agentowi celnemu do reprezentowania Państwa Firmy przed Izbą Celną w zakresie wykonywania wszelkich czynności w związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą,
  • wysyłania na nasz adres e-mail dokumentów dotyczących Państwa towaru: faktura, specyfikacja, świadectwo pochodzenia, CMR,
  • udzielenia dodatkowych informacji o towarze w celu zastosowania odpowiedniej taryfikacji celnej.

Naszym obowiązkiem jest :

  • rejestracja pełnomocnictwa w odpowiedniej placówce administracji celnej,
    przygotowanie taryfikacji towarów i sporządzenie zgłoszenia celnego oraz dokumentów towarzyszących,
  • wysłanie elektronicznego zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej,
  • wydruk deklaracji i komunikatu potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, otwarcia i zamknięcia procedury celnej,
  • przesłanie do Państwa dyspozycji wszystkich dokumentów dotyczących realizacji odprawy celnej.

Po uzgodnieniu szczegółów współpracy przygotujemy profesjonalną ofertę odpowiednią dla Państwa Firmy. Odprawy celne realizujemy w Chełmie.